1.třída - Motýlci

V první třídě Motýlků jsou umístěny zpravidla děti nejmladší, aktuálně se jedná o třídu dvou a tří letých dětí. Ve třídě působí dvě kvalifikované učitelky, z nichž jedna je zároveň i logopedická asistentka. Ta zařazuje do vzdělávání logopedická cvičení k prevenci vzniku logopedických vad u dětí. Cíle vzdělávání jsou v této třídě zejména adaptace na školní prostředí, rozvoj sociálních dovedností, sebeobsluhy a samostatnosti, rozvoj komunikace, naučit se dodržování pravidel třídy a dennímu režimu, vytvoření vhodných pracovních návyků, osvojit si dovednosti a získat znalosti ze všech pěti základních oblastí dle ŠVP. Uplatňujeme individuální, citlivý a trpělivý, avšak důsledný přístup. Školní vzdělávací program přizpůsobujeme vývojovým specifikům každého dítěte, jejich individuálním možnostem, vyšší potřebě pohybu a brzké unavitelnosti.

Vnitřní režim třídy:

Vnitřní režim třídy Motýlci

6.30 – 8.00

příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, adaptace, volné hry

 8.00 - 8.20

komunitní kruh, ranní cvičení a pohybové aktivity

 8.20 – 8.40

osobní hygiena, přesnídávka

 8.40 - 9.10

řízené činnosti spojené s plněním školního vzdělávacího programu, volné hry dětí

9.10 -11.25   

příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost, osobní hygiena

11.25 - 12.00

oběd a osobní hygiena dětí, převlékání do pyžamek

12.00 - 14.05

spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, poslech pohádek

14.05 -14.30

vstávání a převlékání dětí, osobní hygiena, odpolední svačina

14.30-16.30

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 • Třídní učitelky: Alena Horová, Monika Krupková, Dis.
 • Logopedická asistentka: Alena Horová

Pravidla třídy:

 • Úsměv každého potěší, nemračíme se.
 • Druhé hezky pozdravíme, rozloučíme se.
 • Jsme šikovné děti, zkoušíme se samostatně oblékat.
 • Když si nevíme rady, učíme se požádat o pomoc.
 • Učíme se poděkovat za pomoc.
 • Pomáháme si, jsme kamarádi.
 • Uklízíme po sobě hračky, aby se nám tu líbilo.
 • Naše ruce nám pomáhají, neubližují.
 • V mateřské škole neběháme, ale chodíme.
 • Odpočíváme potichu, nerušíme kamarády.
 • Používáme správně příbor. Snažíme se jíst čistě.
 • Při chůzi po schodech v obou směrech se přidržujeme zábradlí.
 • Neděláme druhému to, co sami nemáme rádi.

třía Motýlci