3.třída - Žabičky

Ve třetí třídě Žabiček jsou děti pěti až šesti leté a děti s odkladem školní docházky. Působí zde dvě třídní učitelky, z nichž jedna je zároveň logopedickou asistentkou. Ve třídě Žabiček probíhá intenzivní příprava do základní školy. Využíváno je prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí, situační učení a spontánní sociální učení. Didakticky zacílené činnosti přímo či nepřímo motivované učitelkou, v nichž je zastoupeno spontánní a záměrné učení, jsou dětem nabízeny v souladu s ŠVP, děti mají možnost volby a aktivní účasti. Díky tomu se postupně rozvíjejí v základních dovednostech (motorických, poznávacích,..) vzhledem ke svým optimálním možnostem tak, aby docílily úspěchu. Ve třídě je k dispozici i interaktivní Multiboard, který je při vzdělávání velkým pomocníkem, díky němuž si děti osvojují kompetence k ICT pomocí činností s použitím tabletů. Logopedická asistentka zajišťuje prevenci logopedických vad u dětí a dbá na správné procvičování mluvidel a s tím související správné dýchání a celkový rozvoj těla a kognitivních funkcí.

Vnitřní režim třídy

Vnitřní režim třídy Žabičky

6.30 – 8.00

příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, adaptace, volné hry

8.00 - 8.30

komunitní kruh, ranní cvičení a pohybové aktivity

8.30 – 8.50

osobní hygiena, přesnídávka

8.50 - 9.25

řízené činnosti spojené s plněním školního vzdělávacího programu, předškolní příprava

9.25 -11.35   

osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost, osobní hygiena

11.35 -12.10

oběd a osobní hygiena dětí, převlékání do pyžamek

12.10 -14.15

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, poslech pohádek.

14.15- 14.40

vstávání dětí, osobní hygiena, odpolední svačina

14.40 -16.30

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 • Třídní učitelky: Lenka Vašáková, Renata Šírková (zástupkyně ředitelky)
 • Logopedická asistentka: Renata Šírková

Pravidla třídy:

 • Druhé hezky pozdravíme, rozloučíme se.
 • V mateřské škole neběháme, ale chodíme.
 • Říkáme si pravdu, nelžeme.
 • Uklízíme po sobě hračky, aby se nám tu líbilo.
 • Pomáháme si, jsme kamarádi.
 • Nekřičíme na kamaráda, přijdeme k němu blíž.
 • Naše ruce nám pomáhají, neubližují.
 • Neděláme druhému to, co sami nemáme rádi.
 • Když si nevíme rady, umíme požádat o pomoc.
 • Umíme poděkovat za pomoc.
 • Necháme druhého domluvit, neskáčeme do řeči.
 • Jsme šikovné děti, umíme se oblékat.
 • Úsměv každého potěší, nemračíme se.
 • Odpočíváme potichu, nerušíme kamarády.
 • Používáme správně příbor.
 • Jíme čistě, nekřičíme při jídle.
 • Při chůzi po schodech v obou směrech se přidržujeme zábradlí.

třída Žabičky