Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí

  1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to  tam  je.
  2. Zvykejte dítě na odloučení.
  3. Veďte dítě k samostatnosti.
  4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám   z  nástupu  do školky...
  5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní.
  6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného.
  7. Plňte své sliby!
  8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy.
  9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem.
  10. Promluvte si s učitelkou.