Pro rodiče - aktuálně k zápisu do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 se uskuteční ve dnech 13.  a 14. května 2024 od 8 do 16.30 hodin (pauza 11.30 - 12.30) ve třídě Berušek (1.patro vpravo) MŠ Pchery, U Kostela 39, Pchery. 

K zápisu v tomto termínu mohou podat přihlášku i cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.

Postup:

Rodiče se dostaví k zápisu ideálně spolu s dítětem. Do MŠ přinesou svůj platný občanský průkaz, řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Typ: PDF dokument, Velikost: 49.18 kB včetně potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti a očkování dítěte, rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny a u cizinců potvrzení o místě pobytu a povolení k pobytu.

Po přijetí žádosti bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým budou po uzavření zápisu zveřejněny přijaté děti.

Kritéria pro přijetí jsou dle platných právních předpisů následující:

Do mateřské školy přednostně přijímáme děti, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (Pchery, Pchery Theodor), a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku v následujícím pořadí:

   1. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně pátého roku věku a děti s odloženou školní docházkou,

   2. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku,

   3. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku.

Bude-li volná kapacita v MŠ, může ředitelka přijmout i děti dvouleté, přednostně ze spádové oblasti, ale pouze v případě, že budou schopné účastnit se vzdělávání v mateřské škole. Dále mohou být přijaty děti, které jsou z jiné spádové oblasti, též do naplnění kapacity mateřské školy. 

Seznam přijatých dětí (pod přidělenými registračními čísly) bude vyvěšen ode dne 4. června 2024 na webových stránkách školy www.mspchery.cz a na vchodových dveřích školní budovy.

Informace o možnosti individuálního vzdělávání – zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě zvolit v odůvodněných případech individuální vzdělávání. Do spádové mateřské školy toto oznámí nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku – viz § 34b školského zákona.

Elektronický předzápis:

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu v termínu 10.4. - 10.5.2024. Kliknutím na tento odkaz https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/pchery přejdete přímo na informační stránku naší MŠ:

Program Vás navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu (13. a 14. května 2024).

V systému Elektronického předzápisu doporučujeme provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti do mateřské školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.

Děkujeme a těšíme se na Vás i Vaše děti.