Obsah

Třídy

1.třída „ M O T Ý L C I „

třía Motýlci

V první třídě Motýlků jsou umístěny zpravidla děti mladší, ale aktuálně se jedná o třídu smíšenou. Realizace vzdělávání zde probíhá s podporou asistentky pedagoga. Logopedická asistentka zařazuje do vzdělávání logopedická cvičení k prevenci vzniku logopedických vad u dětí. Cíle vzdělávání jsou v této třídě zejména adaptace na školní prostředí, rozvoj sociálních dovedností, sebeobsluhy a samostatnosti, rozvoj komunikace, naučit se dodržování pravidel třídy a dennímu režimu, vytvoření vhodných pracovních návyků, osvojit si dovednosti a získat znalosti ze všech pěti základních oblastí dle ŠVP. Uplatňujeme individuální, citlivý a trpělivý, avšak důsledný přístup. Školní vzdělávací program přizpůsobujeme vývojovým specifikům každého dítěte, jejich individuálním možnostem, vyšší potřebě pohybu a brzké unavitelnosti.

Vnitřní režim třídy:

6.30 – 8.05

příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, adaptace, volné hry

 8.05 - 8.30

komunitní kruh, ranní cvičení a pohybové aktivity

 8.30 – 8.55

osobní hygiena, přesnídávka

 8.55 - 9.20

řízené činnosti spojené s plněním školního vzdělávacího programu, volné hry dětí

9.20-11.35   

příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost. Osobní hygiena

11.35-12.10

oběd a osobní hygiena dětí, převlékání do pyžamek

12.10-14.10

spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, poslech pohádek

14.10-14.35

vstávání a převlékání dětí, osobní hygiena, odpolední svačina

14.35-16.30

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 

Třídní učitelky: Alena Horová, Monika Krupková, Dis.

Logopedická asistentka: Alena Horová

Asistentka pedagoga: Věra Mannová

 

Pravidla třídy:

 • Úsměv každého potěší, nemračíme se.
 • Druhé hezky pozdravíme, rozloučíme se.
 • Jsme šikovné děti, zkoušíme se samostatně oblékat.
 • Když si nevíme rady, učíme se požádat o pomoc.
 • Učíme se poděkovat za pomoc.
 • Pomáháme si, jsme kamarádi.
 • Uklízíme po sobě hračky, aby se nám tu líbilo.
 • Naše ruce nám pomáhají, neubližují.
 • V mateřské škole neběháme, ale chodíme.
 • Odpočíváme potichu, nerušíme kamarády.
 • Používáme správně příbor. Snažíme se jíst čistě.
 • Při chůzi po schodech v obou směrech se přidržujeme zábradlí.
 • Neděláme druhému to, co sami nemáme rádi.