Obsah

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Dohled nad bezpečností a ochranou dětí zabezpečují paní učitelky mateřské školy.

 

Pokud se dítě z nějakého důvodu do MŠ nedostaví, musí být omluveno do 16,00 hod předchozího dne, v náhlých případech do 7,30 hodin ráno v den absence.

 

Omlouvat dítě můžete několika způsoby:

  • telefonicky na tel. čísle 312 587 790 ( od 6:30 do 16:00 hod)
  • pomocí aplikace NAŠE MŠ  - což preferujeme (letáček k přihlášení dostane každý v den nástupu do školky)
  • osobně u učitelky

 

Pokud tak rodiči nebude učiněno, je postupováno tak, jako kdyby dítě ten den v MŠ bylo přítomno. Vyzvednou-li si rodiče neplánovaně své dítě po obědě z MŠ a ráno nahlásili pí. učitelkám ve třídách, že bude spát, je mu počítána odpolední svačina, neboť ráno v 8 hodin je mu odpolední svačina nanormována.

 

Úhrada stravného probíhá bezhotovostním převodem na účet školky

č. 115-7198240297/0100. Variabilní symbol platby bude každému dítěti přidělen na začátku školního roku. Aktuální výše úhrady bude zákonným zástupcům sdělena na jimi uvedený email, úhrada je splatná nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce. Hotově vybíráme pouze ve výjimečných případech po domluvě s vedoucí školní jídelny. Stravné se platí zpětně za předchozí měsíc dle docházky dítěte.

 

FINANČNÍ NORMATIV

 

                                   2-6 leté děti                           7 leté děti

přesnídávka:               8,-Kč                                        9,- Kč

oběd:                          21,-Kč                                      22,- Kč

svačina:                        6,-Kč                                         7,- Kč

 

Organizace provozu stravování:

 

  • v 8,35 příchod a ranní svačina prvního oddělení Motýlci
  • v 8,40 příchod a ranní svačina druhého oddělení Berušky a třetího oddělení Žabičky
  • v 11,35 příchod a oběd všech třech tříd (Motýlci, Berušky, Žabičky)
  • ve 14,15 příchod a odpolední svačina třetího oddělení Žabičky
  • ve 14,20 příchod a odpolední svačina prvního oddělení Motýlci i druhého oddělení Berušky

 

Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá personál, který má v té době směnu.  Dopoledne většinou pomocná kuchařka, v poledne pomocná kuchařka a učitelky, odpoledne školnice.  Mimořádný úklid během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj...) zajišťuje výše uvedený personál.

Případné připomínky rodičů ohledně stravy je možné podávat vedoucí ŠJ nebo u vedení MŠ.

Seznámení rodičů s jídelním lístkem je možné na nástěnce u školní jídelny, na stránkách školky www.mspchery.cz a v aplikaci NAŠE MŠ.