Obsah

Pro rodiče

Zápis do mateřské školy bude probíhat v období od 2. května do 16. května 2020.

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Podrobný popis zde uvedeme do 15.4.2020.

 

Seznamte se prosím s kritérii pro přijímání dětí, pro školní rok 2020/21 budeme přijímat pouze děti ze spádové oblasti dle věku (od nejstarších):

Do mateřské školy přednostně přijímáme děti v následujícím pořadí:

1. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně pátého roku věku a děti s odloženou školní docházkou,

2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku,

3. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku,

pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.