Obsah

Informace k zápisu pro školní rok 2022 /2023 do Mateřské školy Pchery

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se uskuteční ve dnech 2.  a 3. května 2022 od 8 do 17 hodin (pauza 13.30 - 15.00) v přízemí budovy MŠ Pchery, U Kostela 39, Pchery. 

K zápisu v tomto termínu nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Proto je pro cizince s vízem za účelem strpění určen zvláštní zápis dne 3. 6. 2022 od 8 do 16 hodin (pauza 12-13).

Postup:

Rodiče se dostaví k zápisu ideálně spolu s dítětem. Do MŠ přinesou svůj platný občanský průkaz, řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (71.54 kB) včetně potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti a očkování dítěte, rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny a u cizinců potvrzení o místě pobytu a povolení k pobytu. 

Dvojjazyčná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro cizince s vízem za účelem strpění je ke stažení zde. (49 kB)

Po přijetí žádosti bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým budou po uzavření zápisu zveřejněny přijaté děti.

Зарахування до закладів дошкільної освіти на 2022/2023 навчальний рік відбудеться 2 та 3 травня 2022 року з 8:00 до 17:00 (пауза 13:30 – 15:00) на першому поверсі будівлі дитячого садка «Пчери», У Костела 39, Пчери.

Іноземці, які мають візу, не можуть подавати заяву на реєстрацію протягом цього терміну з метою дозволити перебування на території Чеської Республіки відповідно до § 33 абз. а) Закону про проживання іноземців у Чеській Республіці («Біженці») з місцем проживання в районі водозбору. Тому для іноземців з візою з метою толерантності визначено спеціальний в’їзд 3 червня 2022 року з 8:00 до 16:00 (пауза 12-13).

метод:

Ідеально з дитиною приходять записатися батьки. Вони принесуть у садок своє дійсне посвідчення особи, належним чином заповнену заяву про зарахування дитини до дошкільної освіти (71,54 kB), включаючи довідку лікаря про медичну придатність та вакцинацію дитини, свідоцтво про народження дитини, картку медичного страхування та для іноземців.

Двомовну заяву про зарахування дитини до дошкільної освіти для іноземців з візою з метою толерантності можна завантажити тут. (49 kB) Форма виписки лікаря тут. (164.05 kB)
Після отримання заявки кожній дитині буде присвоєно реєстраційний номер, під яким прийняті діти будуть опубліковані після закриття реєстрації.

Kritéria pro přijetí jsou dle platných právních předpisů následující:

Do mateřské školy přednostně přijímáme děti, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (Pchery, Pchery Theodor), a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku v následujícím pořadí:

   1. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně pátého roku věku a děti s odloženou školní docházkou,

   2. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku,

   3. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku.

Bude-li volná kapacita v MŠ, může ředitelka přijmout i děti dvouleté, přednostně ze spádové oblasti, ale pouze v případě, že budou schopné účastnit se vzdělávání v mateřské škole. Dále mohou být přijaty děti, které jsou z jiné spádové oblasti, též do naplnění kapacity mateřské školy. 

Seznam přijatých dětí (pod přidělenými registračními čísly) bude vyvěšen ode dne 31. května 2022 na webových stránkách školy www.mspchery.cz a na vchodových dveřích školní budovy.

Informace o možnosti individuálního vzdělávání – zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě zvolit v odůvodněných případech individuální vzdělávání. Do spádové mateřské školy toto oznámí nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku – viz § 34b školského zákona.

Elektronický předzápis:

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Kliknutím na tento odkaz https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/pchery přejdete přímo na informační stránku naší MŠ:

Program Vás navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu. 

V systému Elektronického předzápisu doporučujeme provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti do mateřské školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.

Děkujeme a těšíme se na Vás i Vaše děti.