Obsah

Obnovení provozu MŠ

Typ: ostatní | náš tip
Informace k obnovení provozu MŠ a dodržování protiepidemiologických opatření.

Vážení rodiče,

na základě pokynů MŠMT k provozu mateřských škol do konce školního roku 2019/2020 vám předkládám souhrn základních informací k obnovení provozu MŠ od 25. 5. 2020 a pravidel k dodržování epidemiologických opatření:

  • Docházka do konce tohoto školního roku je dobrovolná a je na zvážení každého rodiče, zda bude jeho dítě v tomto krizovém období mateřskou školu navštěvovat. Školné se za měsíc květen bude ve výši 96,- Kč, v měsíci červnu pak celých 595,- Kč. Děti, které v tomto období do MŠ vůbec nepůjdou, školné platit nebudou. Ostatní příchozí, byť na jeden den, školné zaplatí vždy za měsíc, ve kterém přišli.
  • Pro děti s povinnou předškolní docházkou, které zůstanou doma, bude nadále probíhat vzdělávání distančně.
  • Na parkovišti a před vstupem do mateřské školy je nutno dodržovat doporučená hygienická opatření Ministerstva zdravotnictví, tedy dodržovat 2 metry odstup a zakrytí úst.
  • Vstup do MŠ je povolen pouze se zakrytými ústy (rouškou, šátkem). V budově MŠ při vzdělávání děti, ani učitelky roušku mít nemusí.
  • Při vstupu si KAŽDÝ vydesinfikuje ruce připravenou desinfekcí v rozprašovači ihned za vchodovými dveřmi. Každý den ráno bude všem příchozím u vchodu změřena tělesná teplota. Pokud bude někomu naměřena zvýšená tělesná teplota, která bude vyšší, než 37,2°C, nebude vpuštěn do prostor MŠ, a to ani dítě bez teploty, když bude mít teplotu jeho zákonný zástupce nebo doprovod.
  • V MŠ mezi sebou zákonní zástupci dodržují bezpečný odstup, zdržují se jen nezbytně nutnou dobu, nechodí s dětmi do tříd a dbají na to, aby si po příchodu a převlečení umylo dítě řádně ruce tekutým mýdlem a teplou vodou. K dispozici jsou pouze papírové ručníky. Poté dítě předají u dveří do třídy učitelce.
  • Při prvním vstupu do mateřské školy je zákonný zástupce povinen podepsat písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dnů (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota, horečka, ztráta chuti a čichu, léze a prstech u nohou) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Bez podepsání těchto prohlášení nemůže být dítě vpuštěno do mateřské školy! Formulář je k dispozici v příloze nebo vytištěný u třídních učitelek.
  • Do mateřské školy přijímáme děti pouze zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoli příznaků respiračního onemocnění. V případě, že se během dne objeví u dítěte známky respiračního onemocnění, bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce, který je povinen si pro dítě okamžitě přijet.
  • U dětí, které trpí alergií, je nutné přinést písemné potvrzení od lékaře, bez této zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu.
  • V naší mateřské škole se maximálně snažíme, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv infekčního onemocnění a v rámci onemocnění COVID-19 ještě více zpřísňujeme pravidla hygieny, včetně důležitého nácviku hygienického mytí rukou dětí.

Žádáme vás, abyste tato pravidla respektovali, chráníte tím nejen své dítě, ale také sebe a všechny zaměstnance mateřské školy.

 Děkujeme a věříme, že i při této složité situaci strávíme s dětmi hezký konec školního roku.


Příloha

Vytvořeno: 7. 5. 2020
Poslední aktualizace: 7. 5. 2020 10:56
Autor: Správce Webu