Obsah

Informace k novému školnímu roku.

Typ: náš tip | ostatní
Aktuální informace k novému školnímu roku a opatření proti Covid-19.

INFORMACE RODIČŮM PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení a milí rodiče,

zdravím Vás s blížícím se koncem prázdnin a dovoluji si předložit souhrn základních informací důležitých pro nový školní rok v Mateřské škole Pchery.

Nejprve k aktuální situaci ohledně opatření proti Covid-19:

 • Děti se nebudou ve školce testovat a nemusí nosit ochranu úst a nosu.
 • Žádné osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školky vstoupit.
 • Při vstupu do budovy používají všechny osoby respirátor (kromě dětí).  
 • Při vstupu do budovy si každý vydesinfikuje ruce a bude mu změřena teplota. Nikdo s vyšší teplotou nad 37,1 °C nebude do budovy vpuštěn.
 • Vstup do školy je povolen pouze jednomu zákonnému zástupci dítěte (vyjma prvního dne nástupu dítěte do školky). Zákonní zástupci mezi sebou dodržují v prostorách školy dostatečné rozestupy (1,5m), jejich vstup do tříd je zakázán. Učitelka si od nich převezme dítě u vstupu do třídy.
 • Apelujeme na co nejčastější hygienu rukou.
 • Učitelky průběžně dětem zdůrazňují zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 • Intenzivně větráme prostory školy.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou papírovými utěrkami.
 • Úklid a dezinfekce exponovaných míst ve škole probíhá vícekrát denně.

Provoz školy budeme přizpůsobovat aktuální epidemiologické situaci vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví nebo KHS. V případě uzavření školky bude probíhat distanční vzdělávání pro děti s povinnou předškolní docházkou – podrobnosti jsou uvedené ve Školním řádu.

A nyní souhrn ostatních informací:

 • Webové stránky školy  www.mspchery.cz, email: mspchery@mspchery.cz, aplikace na omlouvání dětí: www.nasems.cz, telefon do MŠ 312 587 790.
 • Rozdělení dětí do tříd včetně značek je na nástěnce ve vestibulu vlevo. Letos nejsou děti ve třídách rozdělené striktně podle věku. V Žabičkách jsou pouze děti s povinnou předškolní docházkou, v Motýlcích a Beruškách jsou heterogenní skupiny.
 • Pedagogický sbor:

Ing. Lucie Turanová – ředitelka, třídní učitelka v Beruškách, logopedická asistentka,Alena Horová – třídní učitelka v Motýlcích, logopedická asistentka,

Nikola Mourečková – třídní učitelka v Motýlcích,

Monika Krupková, Dis. – třídní učitelka v Motýlcích od listopadu 2021,

Lucie Matyášová – asistentka pedagoga v Motýlcích,

Lenka Svobodová – třídní učitelka v Beruškách,

Lucie Hošková – asistentka pedagoga a školní asistentka v Beruškách,

Lenka Vašáková – třídní učitelka v Žabičkách,

Renata Šírková – třídní učitelka v Žabičkách, logopedická asistentka,

Věra Mannová – asistentka pedagoga v Žabičkách.

 • Provozní personál:    Lucie Matyášová – vedoucí školní jídelny,

Lenka Lipčáková – kuchařka,

Markéta Gromanová – pomocná kuchařka,

Ivana Mladá – školnice,

Radka Mladá – uklízečka.

 • Úplata za vzdělávání činí pro tento školní rok 517,- Kč za měsíc. Směrnice o stanovení výše úplaty je k dispozici pod nástěnkou u kuchyně. Zákonní zástupci neplatí školné za ty děti, které dosáhly 5. roku věku do 31. 8. 2021 včetně.
 • Úplata za stravování je ve výši 44,- Kč za den (přesnídávka 10,- Kč, oběd 24,- Kč, svačina 10,- Kč) pro děti 2 – 6 leté a ve výši 48,- Kč za den (přesnídávka 11,- Kč, oběd 26,-  Kč, svačina 11,- Kč) pro děti 7 leté.
 • Aktuální jídelníček včetně alergenů je vyvěšen na nástěnce u kuchyně, na webových stránkách školy a v aplikaci NAŠE MŠ.
 • Platba za vzdělávání za aktuální kalendářní měsíc a platba za stravování za předchozí kalendářní měsíc jsou sečteny do jedné částky a splatné nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce na bankovní účet mateřské školy Pchery č. 115-7198240297/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Informaci o aktuální výši částky k zaplacení včetně variabilního symbolu platby dostanete vždy na začátku měsíce na email. Je možné si zřídit platbu inkasem – stačí doložit souhlas s inkasem do ředitelny či mailem. Ve výjimečných případech je možné platit po domluvě s vedoucí školní jídelny v hotovosti.
 • Omlouvání dětí: 1. pomocí aplikace NAŠE MŠ – což preferujeme, letáček k přihlášení novým rodičům ještě předáme, 2. telefonicky do školky na telefonním čísle 312 58 77 90 (od 6.30 do 16.00h), 3. osobně u třídní učitelky.
 • Povinné předškolní vzdělávání je pro děti, které dosáhly 5. roku věku do 31. 8. 2021 včetně. Znamená to povinnou denní docházku do mateřské školy v rozsahu 4 hodin dopoledne (8-12h). Nepřítomnost omlouvejte písemně i do omluvných listů u třídních učitelek, a to nejpozději do 3 dnů. V případě dlouhodobé nepřítomnosti jsme oprávněni vyžadovat potvrzení od lékaře. Zanedbání povinné předškolní docházky je přestupkem. Více o povinném předškolním vzdělávání naleznete ve Školním řádu.
 • Provozní doba mateřské školy je od 6.30 do 16.30h. Děti přivádějte nejpozději do 8.00h ráno. Odvádějte je buď po obědě od 12.15 do 12.30h nebo po odpolední svačině od 14.30 do 16.30h. Děti budou předány pouze zákonným zástupcům nebo zmocněným osobám podepsaným na formuláři o zmocnění k vyzvedávání dítěte.
 • Hygienické potřeby a papír: pokud chcete naší školku podpořit, přineste prosím 1 balík toaletního papíru (8ks), dva balíky papírových kapesníků (po 10 balíčcích), 1 tekuté mýdlo a 1 balík bílých papírů do tiskárny. Moc děkujeme.
 • Školní řád si prosím pečlivě prostudujte, je závazný pro všechny z nás. Naleznete jej na našich webových stránkách, na nástěnce v zádveří a kompletní i s přílohami pod nástěnkou školní jídelny. Zde je k dispozici i Školní vzdělávací program s názvem Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je dětem prima, podle kterého se v naší škole vzdělává. Seznamte se prosím i s vnitřním řádem školní jídelny, který také naleznete na výše uvedených místech.
 • Oblečení ve školce: dětem oblékejte něco pohodlného - tričko, legíny nebo tepláky či šatičky. Náhradní oblečení včetně spodního prádla vložte do igelitové tašky a potom ještě do látkového sáčku v šatně. Oblečení z domova, ve kterém Vaše dítě přišlo, dejte nahoru na šatní box. Oděv pro pobyt venku - tepláky na ven, mikinu, bundu, pokrývku hlavy a pláštěnku, dejte volně do látkového sáčku v šatně. Všechny věci opatřete značkou nebo podepište, aby nemohlo dojít k záměně. S sebou vezměte i pyžamko. Do školky je dobré mít pevnou obuv na ven a gumáky.
 • Kroužky a akce ve školce: ANGLIČTINA pro děti od 4 let kroužek od jazykové školy School Tour každé úterý od 15.15 do 16.00 hodin, začátek v říjnu, přihlášky vám předají třídní učitelky. Dále připravujeme tělovýchovný kroužek DĚTI NA STARTU vedený našimi učitelkami – podrobné informace včas dodáme, předpokládaný začátek je v říjnu. ŠKOLNÍ AKCE budeme připravovat v souladu s vládními nařízeními, akce jsou opět pro tento školní rok omezené, ale i přesto se budeme snažit dětem nabídnout zajímavý program. O akcích budete včas informováni na nástěnkách, webových stránkách i v aplikaci NAŠE MŠ.

Vážení rodiče, s dotazy, problémy či náměty ohledně školky nebo Vašich dětí se na mne můžete kdykoliv obrátit. Hromadné rodičovské schůzky vzhledem k opatřením dělat nebudeme, ale individuálně se s Vámi ráda uvidím. Důležité informace mimo akcí v MŠ Vám budu zasílat emailem a vyvěsím je i na webových stránkách školy a do aplikace.

Děkuji a přeji Vám i Vašim dětem hodně zdraví, síly a hezky prožitý školní rok 2021/2022.

 

 

 

Ing. Lucie Turanová, ředitelka


Vytvořeno: 27. 8. 2021
Poslední aktualizace: 27. 8. 2021 13:37
Autor: Správce Webu