Obsah

Dopis rodičům k začátku školního roku

Typ: ostatní
Informace všem rodičům.

Vážení a milí rodiče,

vítám vás a vaše děti v novém školním roce 2019/2020. Přes prázdniny jsme zase o trochu naší školku vylepšili. S použitím vlastních sil, za pomoci zřizovatele a externích firem máme opravené zázemí pro zaměstnance a prádelnu. Máme nové schodiště, něco vymalováno a hlavně, krásnou novou koupelnu Žabiček. Tak doufám, že se bude dětem líbit. Prosím vás o vyplnění přiložených formulářů a jejich odevzdání zpět třídní učitelce.

Jaké jsou změny a co nás čeká v novém školním roce?

 • Nový školní vzdělávací program.
 • V každé třídě působí 2 třídní učitelky, v 1. a 2. třídě 1 asistentka pedagoga, ve 3. třídě 2 asistentky pedagoga, v 1. třídě je nadále chůva.
 • Děti ze třídy Žabiček budou mít rozšířené vzdělávání o informační technologie – ve třídě jsou nový interaktivní Multiboard a nové tablety s nainstalovanými programy pro práci předškoláků. Pravidelně každý týden jednu vyučovací hodinu bude probíhat výuka pomocí tabletů. Interaktivní Multiboard bude používán dle potřeby.
 • Kroužek angličtiny zahajujeme v říjnu. Bude probíhat každé úterý od 14.30 hodin. V případě zájmu prosím vyplňte přiloženou přihlášku. Angličtina je pro děti od 4 let. Cena je stejná jako vloni – 1920,- Kč/rok.
 • V druhém pololetí školního roku bude probíhat pro děti ze třídy Žabiček výuka plavání. Jezdit budeme do aquaparku ve Slaném, a to od 3. 2. 2020 každé pondělí dopoledne. Podrobné informace dostanete do konce září.
 • Čeká nás samozřejmě spousta hezkých akcí pro děti během celého roku. Výlety, divadla, karneval, tematické projektové dny, vystoupení dětí a 15. 6. opět rozloučení s našimi předškoláky v režii hudebního divadla Hnedle Vedle. O všech akcích budete informováni předem na nástěnkách, webu školy a v aplikaci NAŠE MŠ.

Milí rodiče, prostudujte si školní řád, který je na webu www.mspchery.cz nebo dole na nástěnce a podepište prosím seznámení se školním řádem u třídních učitelek. Jsou tam veškeré informace. Z těch nejdůležitějších připomínám:

 • Povinná předškolní docházka pro všechny děti, kterým bylo k 31. 8. 2019 5 let a pro děti s odloženou školní docházkou. Absenci nutné omlouvat písemně do omluvných listů u třídní učitelky nebo v aplikaci NAŠE MŠ. Upozorňuji, že neplněním předškolní docházky porušíte zákon a já jsem povinná kontaktovat OSPOD + Policii ČR.

 

 • Omlouvání nepřítomnosti dětí: 1. telefonicky do školky na telefonním čísle 312 58 77 90 (od 6.30 do 16.00h), 2. pomocí aplikace NAŠE MŠ, 3. osobně u učitelky.

 

 • Úplata za vzdělávání činí pro tento školní rok 595,- Kč za měsíc. Směrnice o stanovení výše úplaty je k dispozici na nástěnce u kuchyně. Zákonní zástupci neplatí za ty děti, které dosáhly 5. roku věku do 31. 8. 2019 včetně. Úplata za stravování je ve výši 35,- Kč za den (přesnídávka 8,- Kč, oběd 21,- Kč, svačina 6,- Kč) pro děti 2 – 6 leté, ve výši 38,- Kč za den (přesnídávka 9,- Kč, oběd 22,-  Kč, svačina 7,- Kč) pro děti 7 leté. Aktuální jídelníček včetně alergenů je vyvěšen na nástěnce u kuchyně, na webových stránkách školy a v aplikaci NAŠE MŠ.

 

 • Platba za vzdělávání za aktuální kalendářní měsíc a platba za stravování za předchozí kalendářní měsíc jsou sečteny do jedné částky a splatné nejpozději do 20. dne aktuálního kalendářního měsíce na bankovní účet mateřské školy č. 115-7198240297/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Podklady k platbě dostanete vždy na začátku měsíce na email. Ve výjimečných případech je možné platit po domluvě s vedoucí školní jídelny v hotovosti. Platby provádějte prosím včas a přesně dle zaslaných pokynů, je to důležité pro chod školky, děkujeme.

 

 • Provozní doba mateřské školy je od 6.30 do 16.30h. Děti přivádějte nejpozději do 8.00h ráno. U nově přijatých dětí bude probíhat adaptace, jejich odchod bude individuální a po domluvě s učitelkou. Děti odvádějte buď po obědě od 12.15 do 12.30h nebo po odpolední svačině od 14.35 do 16.30h. Budou předány pouze zákonným zástupcům nebo pověřeným osobám – každá pověřená osoba musí mít řádně vyplněný a podepsaný formulář.

 

 • Hygienické potřeby a papír: pokud chcete naší školku podpořit, přineste prosím dva balíky papírových kapesníků (po 10 balíčcích), 1 ubrousky, 1 mýdlo, 1 vlhčené ubrousky a 1 balík bílých papírů do tiskárny. Pro děti, které ještě potřebují pleny, noste jejich dostatečné množství. Děkujeme.

 

 • Oblečení ve školce: dětem oblékejte něco pohodlného - tričko, legíny nebo tepláky či šatičky, zástěrku. Náhradní oblečení včetně spodního prádla vložte do igelitové tašky a potom ještě do látkového sáčku v šatně. Oblečení z domova, ve kterém Vaše dítě přišlo, dejte nahoru na šatní box. Oděv pro pobyt venku - tepláky na ven, mikinu, bundu, pokrývku hlavy a pláštěnku, dejte volně do látkového sáčku v šatně. Všechny věci opatřete značkou, aby nemohlo dojít k záměně. S sebou vezměte i pyžamko a pleny, pokud jsou potřeba. Do školky je dobré mít pevnou obuv na ven a gumáky.

 

Budete-li mít nějaké další dotazy, připomínky, návrhy, jsem vám k dispozici buď osobně, nebo na emailu. Ráda bych pro zájemce udělala i třídní schůzku, a to ve čtvrtek 5. 9. 2019 v 16.00 v jídelně MŠ, kde vám představím personál školky a zodpovím případné dotazy. Třídní schůzka není povinná, můžeme samozřejmě komunikovat individuálně. Mějte se moc hezky a těším se na viděnou.

 

 

Ing. Lucie Turanová

ředitelka


Vytvořeno: 1. 9. 2019
Poslední aktualizace: 10. 9. 2019 08:43
Autor: Správce Webu