Obsah

Organizace školního roku 2019/2020

  • Školní rok začíná: 1. září 2019, školku otevíráme v pondělí 2. září 2019.
  • Podzimní prázdniny: 29. října - 30. října 2019 - běžný provoz MŠ.
  • Vánoční prázdniny: 23. prosince 2019 - 1.ledna 2020 (provoz v MŠ od 2. ledna 2020).
  • Pololetní prázdniny: 31. ledna 2020 - běžný provoz MŠ.
  • Jarní prázdniny: 9. - 15. března 2020 - běžný provoz MŠ.
  • Zápis do MŠ: 11. a 12. května 2020 od 8 do 16.30 hodin.
  • Školní rok 2019/2020 končí: 31. srpna 2020. 
  • Hlavní prázdniny: od 1. července do 14. července 2020 provoz v MŠ Vinařice, 

                                               od 15. července do 17. srpna 2020 zavřeno,

                                               od 18. srpna do 31. srpna 2020 provoz v MŠ Pchery.

  • Školní rok 2020/2021: začne 1. září 2020.

 

Díky spolupráci s Mateřskou školou Vinařice mají naše děti možnost trávit 14 dní o letní prázdniny v jejich mateřské škole.

Kdo z rodičů bude mít o docházku dítěte do mateřské školy během prázdninového provozu zájem, vyplní závaznou přihlášku do konce měsíce dubna. Přihlášky jsou k dispozici u třídních učitelek. Rodiče, kteří budou dávat děti do Vinařic, vyplní navíc Informovaný souhlas s poskytnutím osobních údajů dítěte do MŠ Vinařice.

 

Zprávy

Informace rodičům

Vážení rodiče,

ráda bych vás informovala o události, která se stala na zahradě mateřské školy ve středu 24. 6. 2020. Několik dětí utrhlo od sousedů ze zahrady lusky Štědřence odvislého, jedovatého keře a v domnění, že jsou to lusky hrášku, je ochutnaly. Ihned jsme kontaktovali Toxikologické informační středisko a dle jejich pokynů jsme informovali rodiče, aby si děti, u kterých jsme zjistili, že došlo k ochutnání, ihned vyzvedli a odjeli s nimi do nemocnice. Sanitu jsme přivolali chlapečkovi, kterého si maminka nemohla vyzvednout. V nemocnici bylo nakonec preventivně ošetřeno pět dětí, všechny zůstaly hospitalizované na pozorování do druhého dne. Nyní jsou všechny v pořádku doma. K intoxikaci jejich organizmu nedošlo. Jedovatý keř sousedé ještě tentýž den odstranili.

Byla bych moc ráda, aby si každý uvědomil, že za děti neseme plnou odpovědnost. A děláme vše pro to, aby se jim ve školce nic nestalo, líbilo se jim tady a chodily k nám rády. Některé nešťastné náhody se však mohou stát kdykoliv a komukoliv. Bezpečnost dětí se snažíme zajistit v maximální míře a troufám si říci, že díky včasné reakci MŠ k újmě na zdraví při této nešťastné události u nikoho z dětí nedošlo. Zahrada MŠ má 2x ročně revizní kontrolu odborníka, který žádná omezení v jejím užívání nestanovil, a to včetně vegetace. Všechny nedostatky byly ihned napraveny po kontrole. Keř prorostl ze sousední zahrady do zahrady MŠ a po oznámení události byl ihned majiteli nemovitosti odstraněn.

Děkuji za pochopení.

Ing. Lucie Turanová, ředitelka MŠ Pchery
celý text

ostatní | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče,
v přiloženém souboru najdete seznam přijatých dětí pro školní rok 2020/21. celý text

ostatní, náš tip | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace k prázdninovému provozu

Informace k prázdninovému provozu jsou k dispozici v přiloženém souboru. Přihlašujte se prosím do konce měsíce května 2020. Děkujeme. celý text

ostatní | 22. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Obnovení provozu MŠ

Informace k obnovení provozu MŠ a dodržování protiepidemiologických opatření. celý text

ostatní, náš tip | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace o otevření MŠ, dotazníkové šetření

Vážení rodiče,
informace o termínu obnovení provozu mateřské školy již brzy zveřejníme. Čekáme na metodický pokyn k zajištění hygienických podmínek ve školách, abychom mohli našim dětem poskytovat vzdělávání v bezpečném prostředí. Rozhodující pro otevření MŠ budou potřebné hygienické požadavky a aktuální epidemiologická situace.
Prosím vás o vyplnění dotazníku v aplikaci NAŠE MŠ, zda máte zájem o otevření školky ještě v tomto školním roce. Nebo mi napište svůj názor na e-mail mspchery@mspchery.cz.
Moc děkuji a přeji všem pevné zdraví!
ředitelka MŠ
celý text

ostatní, náš tip | 29. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání na šk.rok 2020/21

Vážení rodiče, informace k letošním zápisům jsou již zveřejněny v přiloženém souboru nebo v sekci Pro rodiče - aktuálně k zápisu. celý text

ostatní, náš tip | 9. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Potvrzení ošetřovného emailem

Vážení rodiče, vzhledem k vyhlášené karanténě pro celou republiku mě prosím ohledně potvrzení o ošetřovném kontaktujte přes email - mspchery@mspchery.cz. Zašlu Vám to naskenované. Děkuji. L.Turanová celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Ošetřovné

Vážení rodiče,
pokud budete muset pečovat o dítě mladší 10 let v souvislosti s uzavřením MŠ, pak je váš zaměstnavatel povinen omluvit vaší nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečujete o dítě mladší 10 let.
Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat. Veškeré informace a formulář k potvrzení naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí odkazu. Formuláře vám po dohodě potvrdíme. celý text

ostatní | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Uzavření mateřské školy od 16.3.2020

Vážení rodiče,
v souvislosti s rozhodnutím Bezpečnostní rady státu o uzavření základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol ze dne 10. 3. 2020, s ohledem na rychlý nárůst počtu nakažených osob nemocí COVID-19 ve Středočeském kraji a s předpokládaným návratem občanů z jarních prázdnin z oblastí s vysokým výskytem COVID-19, přistupuje obec Pchery po dohodě s ředitelkou mateřské školy k uzavření Mateřské školy Pchery. A to od pondělí 16. března 2020 do odvolání. Pro aktuální informace sledujte webové stránky obce a mateřské školy.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Kateřina Mahovská, starostka obce,
Ing. Lucie Turanová, ředitelka MŠ

celý text

ostatní, náš tip | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatření k prevenci před koronavirem

Vážení rodiče,

v souvislosti s opatřeními vlády k prevenci šíření koronaviru ze dne 10. 3. 2020 vám sděluji následující:
• Mateřská škola Pchery bude mít běžný provoz.
• Striktně nebudeme přijímat děti, které jeví známky respiračního (kašel, rýma), ani jiného onemocnění, mají zvýšenou teplotu apod.
• Kurzy předplavecké výuky jsou dočasně zrušeny.
• Dočasně rušíme i veškeré hromadné akce školy, jako jsou návštěvy divadel a výlety.
• V mateřské škole probíhá nadstandardní dezinfikování povrchů, děti jsou vedeny ke správné hygieně rukou a kýchání.
V případě, že jste se vrátili ze zasažených oblastí koronavirem, dodržujte prosím 14 denní karanténu a nevoďte děti do školky.
Předem vám děkujeme za zodpovědné chování.

Ing. Lucie Turanová
ředitelka

celý text

ostatní, náš tip | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace k prevenci před koronavirem

Vážení rodiče,
v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) se na Vás obracím s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:
1. základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,
2. v případě, že se s dětmi vrátíte z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, nebo z jiných již zasažených oblastí, ihned po návratu kontaktujte územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje – KHS Kladno, mimo jejich pracovní dobu funguje telefon 736 521 357. Řiďte se jejich pokyny. Děti nevoďte do MŠ dříve, než Vám to KHS dovolí.
Děkujeme.
celý text

ostatní, náš tip | 2. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Od 11.2. v MŠ opět otevřeno

Vážení rodiče, zítra bude mateřská škola opět v provozu. Omlouváme se za vzniklou komplikaci, díky kalamitnímu stavu v energetické soustavě jsme nemohli zaručit teplo a jídlo pro vaše děti. Nyní je již situace vyřešená. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní, náš tip | 10. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

MŠ dnes mimořádně zavřená!

Vážení rodiče, Mateřská škola Pchery je dnes z mimořádných důvodů zavřená! Nefunguje elektrický proud. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní, náš tip | 10. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

PF 2020

Milí rodiče, milé děti, přátelé školky,
celý kolektiv zaměstnanců mateřské školy vám do nového roku přeje hodně zdraví, radosti a štěstí!
celý text

ostatní | 5. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

NEÚČAST VE STÁVCE

VÁŽENÍ RODIČE,
DNE 6. 11. 2019 BUDE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE BĚŽNÝ PROVOZ. STÁVKY SE NEÚČASTNÍME.
celý text

náš tip | 5. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Dopis rodičům k začátku školního roku

Informace všem rodičům. celý text

ostatní | 1. 9. 2019 | Autor: Správce Webu