Obsah

Radovánky u Motýlků

Děti se ve školce postupně adaptovaly a vzdělávání pomocí hry, zpěvu, tvořivých a námětových činností se jim líbí.