Obsah

Halloween

Celé dopoledne jsme řádili v duchu Halloweenu. Děti se dozvěděly, jak koledují jejich vrstevníci v anglosaských zemích, s čím vším je tato, u nás ještě ne moc zavedená tradice, spojena.