Obsah

V této sekci jsou ke stažení povinně zveřejňované Výroční zprávy o činnosti Mateřské školy Pchery, okres Kladno v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za předešlé roky:

2018

2017